Bio

Detta är en systerbåt men det som är skillnad är att vi har vit skinklädsel och ingen micro..